„Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých…“ 1. Korintským 10:33

Určitě bys nechtěl patřit mezi tyto lidi: „… v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha…“ (2. Timoteovi 3:1-4).
Na vydělávání peněz není nic špatného. Když opravdu ctíš Pána, pak platí, že ti pomůže vydělat ještě více (viz 5. Mojžíšova 8:18, Izajáš 48:17, Lukáš 6:38, 2. Korintským 9:8). Jestli si však chceš užívat Božího požehnání, musíš se držet určitého biblického principu. Pokud máš dost peněz, abys naplnil vlastní potřeby, musíš být ochoten říct „ano“ Bohu, pokud tě požádá, abys naplnil potřeby někoho jiného. Jestli chceš zvítězit nad sobectvím a být štědřejší, měl bys udělat několik kroků:
1) Daruj něco, co by sis raději ponechal. Cílem je, abys prolomil svou citovou připoutanost k hmotným věcem.
2) Přejdi na anonymní dobročinnost. Zanech někomu potřebnému, důchodci, studentovi nebo matce samoživitelce, hotovost v nepodepsané obálce a nikomu to neříkej. Na takovou částku nemůžeš uplatnit odpočet z daně. Bůh ti však slibuje, že ti to mnohokrát vrátí (viz Galatským 6:7-10).
3) Popros někoho, komu důvěřuješ, aby sledoval tvůj pokrok. Během roku se s ním scházej a požádej ho, ať se tě neptá, kolik peněz jsi vydělal, ale kolik jsi vydal na pomoc jiným.
Jestli to s bojem proti sobectví myslíš vážně, budeš ochoten tyto kroky učinit.