Slav Vánoce! (2)

„Dnešní den je svatý…“ Nehemjáš 8:9

Anglický výraz pro svátek – holiday – pochází ze staroanglického slova haligdæg, které znamená „svatý den“. Když tedy Nehemjáš oznámil: „Dnešní den je svatý…“ (Nehemjáš 8:9), vyhlásil tím oslavu, čas určený k tomu, aby „jedli a pili před Hospodinem“ (viz 1. Paralipomenon 29:22). Dnes se synonymem Vánoc

Slav Vánoce! (1)

„Jsem jako stále zelený strom, rodím ti ovoce po celý rok.“ Ozeáš 14:9, přel. z angl.

Slovo „slavit“ znamená radovat se, mít zalíbení, užívat si a být vděčný. Jack Hayford napsal: „Ve jménu Vánoc se nadělalo tolik věcí, které se Kristu nelíbí a ani mu neslouží ke cti, že jsem se ocitl v

Ten nejlepší dar!

„… zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ Lukáš 2:10

Pro mnoho lidí jsou Vánoce plné strachu místo radosti. Spisovatel Jon Walker napsal: „Sedím v restauraci rychlého občerstvení a pozoruji holčičku, která v předstihu slaví s matkou Vánoce. Dárky má rozložené po celém stole a říká: ‚Chybíš mi, maminko.‘ ‚Ty mně

Sedm synů Skévy (3)

„Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat.“        2. Timoteovi 3:5, B21

A ještě další tři důležité věci se z příběhu synů Skévy můžeme naučit:1) Ti, kdo jsou kolem tebe, nemusejí být nutně „s tebou“. To, že s tebou někdo tráví čas, obdivuje tě a zkouší tě napodobit, ještě neznamená, že

Sedm synů Skévy (2)

„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Z příběhu sedmi synů Skévy se učíme dvě důležité věci:1) Satan ví, kdo jsi. Démoni, kteří byli v tom muži, promluvili k synům Skévy takto: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ (Skutky19:15).