„Jako jste ve všem bohatí…“ 2. Korintským 8:7

Pavel napsal: „Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). O čem to tady Pavel mluví? O dávání! Bůh tě nepovolal, abys byl nádrží, která si všechno jeho požehnání skladuje sama pro sebe, ale abys byl řekou, která přináší jeho požehnání druhým.
Mnoho křesťanů se naučilo přijímat, ale nenaučilo se dávat. Pokud budeš mít postoj křesťana, který přijímá, aniž by dával, tvůj život víry časem uvadne a odumře, podobně jako ratolest na vinném kmeni.
V Izraeli jsou dvě velké vodní plochy, obě jsou napájeny řekou Jordán. Jedna překypuje životem. Galilejské jezero se hemží rybami, zelenavé odlesky zdobí jeho břehy, stromy u břehů nad něj rozprostírají větve a natahují své žíznivé kořeny, aby se napájely svěží vodou. V Mrtvém moři žádný život není. Žádná ryba v něm nemůže žít. Nikdo nemůže pít z jeho vody, protože je zkažená a zapáchá. A přece, obě vodní plochy jsou napájeny stejnou řekou. V čem je tedy rozdíl? Galilejské jezero dostává vodu z Jordánu, ale také ji dává dál. S každou kapkou, která přiteče, jiná odteče ven. To druhé moře si všechnu vodu hromadí. Každou kapku, kterou přijme, si ponechá. Galilejské jezero dává a žije. Mrtvé moře jen přijímá a zadržuje.
Dostáváme se k pointě! Jestli si shromažďuješ a zadržuješ požehnání pro sebe, duchovně zemřeš. Pokud ale budeš štědře dávat, tvůj duchovní život se bude obnovovat.