„To je ta cesta, jděte po ní.“ Izajáš 30:21

Kdosi zavtipkoval: „Když se Kolumbus vydal na cestu, nevěděl, kam jede. Když dojel, nevěděl, kde je. A když se vrátil nevěděl, kde byl.“ Všichni potřebujeme vědět, jakým směrem se vydat, zda se máme přestěhovat, přijmout určitou pracovní nabídku či vstoupit do vztahu a podobně. Je tu ale dobrá zpráva – Bůh tě povede, a pokud se vydáš špatným směrem, navede tě zpět. Dělá to třemi způsoby:
1) Prostřednictvím moudrých rad. Jiní totiž už byli tam, kde jsi ty teď: „… všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry“ (Židům 13:7, B21). Jde tvůj podnik ke dnu? Promluv si s úspěšným podnikatelem. Prožíváš krizi středního věku? Dřív, než uděláš něco, čeho bys litoval, požádej někoho staršího o radu. Šalomoun řekl: „Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit“ (Přísloví 12:15, B21).
2) Prostřednictvím modlitby a naslouchání Božímu hlasu. Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou…“ (Jan 10:27). A Izajáš napsal: „Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: ‚To je ta cesta, jděte po ní‘“ (Izajáš 30:21, B21). Takže: „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha…“ (Filipským 4:6, B21).
3) Prostřednictvím Písma. Pavel napsal: „Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti“ (Koloským 3:16, B21). Jeden spisovatel napsal: „Bible je pro Boha něco jako gumová rukavice pro chirurga. Skrz ni se tě dotýká hluboko uvnitř.“ To znamená, že ji musíš číst, vztáhnout ji na sebe a jednat podle ní.