„Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti.“ 1. Královská 19:15

Ať ti dá Bůh nový směr. Elijášovi Bůh řekl, aby šel do pouště u Damašku a pomazal nové krále a nového proroka, který měl zaujmout jeho místo (viz 1. Královská 19:15-17). Jinými slovy, dal mu nové úkoly.
Přestaň sedět a utápět se v sebelítosti. Přestaň se zabývat sám sebou a začni se dívat na potřeby druhých. Začni jim sloužit, staň se součástí jejich životů a Bůh bude tvým prostřednictvím dávat. Když se budeš neustále dívat jen na sebe, odradí tě to. Ježíš řekl, že musíš ztratit svůj život, abys ho našel (viz Matouš 16:25). Možná si říkáš, že jsi opravdu hodně selhal a sám sebe zklamal, takže Bůh tebou také musí být zklamaný. Zklamání přichází jen tehdy, když někdo očekává, že něco uděláš, a ty ve skutečnosti uděláš něco jiného. Ježíš věděl, že ho Petr zapře, a přesto ho povolal. Proč? Protože věděl, že Petr se díky této zkušenosti poučí, vyroste a bude dělat ještě daleko větší věci.
Bůh ti chce dát nový úkol a nový směr. On s tebou neskončil. Možná jsi něco pokazil. To je toho. Pokud mu to dovolíš, Bůh tě pozvedne a pomůže ti znovu začít. Jedna chyba nebo sto, nic z toho tě nečiní neschopným na celý život. Bůh tě chce vytrhnout z tvé deprese. Může ti pomoci. Může tě změnit. Nemusíš už procházet životem, ve kterém s tebou cloumají emoce. Tvé emoce jsou řízeny tvými myšlenkami a s Boží pomocí můžeš změnit způsob, jakým myslíš i nad čím přemýšlíš!