„Miluji tě láskou, jež trvá navěky…“ Jeremjáš 31:3, B21

Pojďme se na chvilku podívat na druh samomluvy, který vede k depresi a způsobuje, že v ní uvízneme. Například místo toho, abychom jednoduše řekli „udělal jsem chybu“, řekneme „jsem úplně neschopný“. Místo toho, abychom řekli „náhodou jsem zakopl“, řekneme „jsem nemehlo“. Místo toho, abychom řekli „snědl jsem toho příliš“, řekneme „nacpal jsem se jako prase“. Když si dáváme takové tituly, umocňujeme své problémy a cítíme se stále hů?. Dovol Bohu, aby zm?nil negativn? ař. Dovol Bohu, aby změnil negativní a falešné představy, které máš sám o sobě. Takovými mohou být například:
1) Jestliže mě někdo kritizuje, znamená to, že za nic nestojím.
2) Musím být všemi milovaný a přijímaný, abych se cítil spokojený.
3) Nesmím projevit slabost, musím být dokonalý, jinak nebudu úspěšný.
To jsou typy falešných představ, které vedou k depresi. Ježíš dobře věděl o důležitosti správného postoje k sobě samému, když řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:32). Dobrá zpráva je, že můžeš žít bez deprese! Jak? Když navážeš osobní vztah s Kristem. Nemusí to automaticky vyléčit celou tvou depresi, ale bez něho nemáš v životě moc něco změnit. Když Kristus vstoupí do tvého života, dá mu nový smysl, novou moc a nový rozměr. K životu potřebuješ něco většího než jen své zájmy. Lidé, kteří žijí jen pro sebe, zaručeně skončí v depresi. Potřebuješ něco víc. Něco, co tě přesahuje. A tím něčím je vztah s Ježíšem Kristem. Díky němu můžeš depresi přemoci.