„… jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“ 2. Korintským 2:11, B21

Jednou z oblíbených satanových lstí je donutit nás používat legitimní věci nelegitimním způsobem. Když pokoušel Ježíše na poušti, použil si hlad: „… řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby“ (Matouš 4:3, B21). Ježíš však znal Písmo, proto odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst‘“ (Matouš 4:4, B21). Kdyby Ježíš podlehl svým lidským pudům a jednal podle satanova schématu, přišel by o nebeské zdroje svého Otce, které měl teprve dostat.
Všichni potřebujeme peníze, satan ti ale bude našeptávat, abys podváděl na daních, okrádal zákazníky, šidil práci nebo nedával desátky. Všichni jsme byli stvořeni s potřebou vztahu a sexuálního naplnění. Satan tě ale bude svádět, abys naplnil tyto potřeby při mimomanželském poměru nebo u internetové pornografie. Všichni toužíme po úspěšné kariéře. Satan tě ale bude pokoušet, abys toho dosáhl lhaním, manipulací nebo pomlouváním spolupracovníků, jen abys vynikl ty sám. Jedním z jeho nejstarších triků je obrátit naše hodnoty naruby, aby se dobro jevilo jako zlo a zlo jako dobro.
Jak na to reagovat? Pavel říká: „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům“ (Efezským 6:11). Existuje jediný způsob, jak odhalit satana a prohlédnout jeho lstivá schémata, a to prostřednictvím osobního chození s Bohem, každodenního studia Písma a důsledného modlitebního života. Tím ochráníš svoji mysl, ústa i morálku.