„… láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.“ 1. Janova 4:7

Když sledujeme celebrity, jak střídají vztahy a jdou z jednoho manželství do druhého, připomíná nám to, že je možné mít charisma bez charakteru, talent bez důvěryhodnosti a schopnosti bez vytrvalosti. Na kresleném vtipu v jednom časopise stojí pár snoubenců a oddávající se obrací na nevěstu se slovy: „Správná odpověď zní ‚ano‘, nikoli ‚stojí za to, to zkusit‘.“
Láska v manželství, rodině či přátelství vyžaduje z naší strany nesobeckost a odhodlání. Na rozdíl od všeobecného mínění to pro nikoho z nás není snadné ani přirozené. Láska je zaměřena na druhé a je obětavá. Pravda je ale taková, že všichni jsme zaměřeni na sebe. Obětavost není naší přirozeností, pokud nejsme vysoce motivovaní nebo dobře odměnění. Proto nás Bible učí, že jedním z tajemství intimního vztahu s druhým člověkem je vztah s Bohem. Apoštol Jan napsal: „… láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1. Janova 4:7-8).
Pokud Boha požádáš, „nahraje“ ti tento druh lásky do srdce. Dělá to takto: „… Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Římanům 5:5). Taková láska sílí, když ji používáme. Roste, když ji krmíme. Rozšiřuje se, když v ní zůstáváme. Sečteno a podtrženo – tento druh lásky je vytrvalý!