„Bůh může vylít požehnání úžasným způsobem takže … jste připraveni na cokoli a na všechno…“    2. Korintským 9:8, přel. z angl.

Jestliže tvůj pocit pohody pochází z jakéhokoli jiného zdroje než od Boha, včetně tebe samého, je pravděpodobné, že budeš věčně zápasit s nejistotou. Proto Pavel napsal: „Bůh může vylít požehnání úžasným způsobem, takže … jste připraveni na cokoli a na všechno, a navíc … udělat to, co je třeba udělat“ (2. Korintským 9:8, přel. z angl.). Jiný překlad to říká takto: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (2. Korintským 9:8).
Pokud důvěřuješ jen sám sobě nebo druhým, budeš bojovat s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém. Jakmile však začneš důvěřovat Bohu, tedy tomu, co může udělat v tobě, s tebou, tvým prostřednictvím a pro tebe, začneš mít ze sebe jiný pocit. Nejistota ničí tvou sebeúctu tím, že se cítíš být nekompetentní a méněcenný. A to nejhorší je, že to často znamená, že se nedokážeš učit, nepřijímáš upřímnou kritiku, a proto nemůžeš růst. Zpětná vazba, kterou nejvíce potřebuješ, se stane poslední věcí, kterou jsi ochoten přijmout, protože se bojíš dát najevo, že nejsi dokonalý. V důsledku toho je pro tebe stále těžší čelit výzvám a využívat příležitosti, které se ti naskytnou. V hloubi duše se cítíš nekompetentní, nepřijatý, odsouzený a odmítnutý. Stručně řečeno – nejistota tě „hlodá zevnitř“!
S ohledem na to se teď upřímně podívej na svůj život. Jen do toho, je to bezpečné, nikdo se nedívá! Jedinou osobou, která z toho bude mít prospěch, jsi ty. Potom se obrať k Bohu a řekni mu: „Pane, všechno, co v životě potřebuji k úspěchu, mám v tobě!“