„Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia…“    Filipským 1:12

Pavel napsal: „Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista, a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží“ (Filipským 1:12-14). Později napsal: „Radujte se v Pánu vždycky…“ (Filipským 4:4). Pavel měl pozitivní mentální přístup. Nemohl ovlivnit své prostředí, ale zvolil přístup, který mu umožnil nepřízeň prostředí překonat.
Martyn Lloyd-Jones řekl: „Uvědomuješ si, že většina neštěstí ve tvém životě vyplývá z toho, že posloucháš sám sebe, místo abys k sobě mluvil?“ Když potkáváš lidi, říkáš si, že tě zklamou? Když stojíš před novou výzvou, říká ti tvůj vnitřní hlas, že to nezvládneš?
Jednoho odpoledne jeden muž při procházce v parku uviděl zápas Malé baseballové ligy. Zastavil se a zeptal se chlapce na lavičce na skóre. „Prohráváme osmnáct nula,“ zněla odpověď. „Vsadím se, že tě to deprimuje,“ řekl muž. Chlapec ale řekl: „Proč by mě to mělo deprimovat? Ještě jsme nebyli na pálce!“ To je postoj víry! Poslední slova zaznamenaná v Bibli jsou: „Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zjevení 22:21). Takže měj víru a Bůh ti dá milost to zvládnout!