„Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.“ Žalm 25:8

Jak bys definoval „dobrotu“ nebo „dobrý život“? Podle francouzského filozofa Jeana-Jacquese Rousseaua je definicí štěstí „dobrý bankovní účet, dobrý kuchař a dobré trávení“. Někteří říkají, že dobrý život se měří tělesnými požitky. Mají za to, že není nic lepšího než horká vířivka, masáž zad a drink v baru. Pro jiné zase dobrý život představují požitky materiální. Myslí si, že mít velký dům, silné auto a tučné konto, znamená mít dobrý život.
Dobrý život ale nespočívá v tom, cítit se dobře, vypadat dobře nebo mít plno věcí. Jde o to být dobrý a konat dobro. Stejně jako potřebujeme hodiny k určení času a pravítko k měření délky, potřebujeme univerzální měřítko pro určování dobroty. Jedno máme. Boha! „Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu“ (Žalm 25:8). Bez všeobecně přijímaného měřítka se z dobra stává šedá zóna, věc názoru. Hitler si myslel, že vyhlazení židovské rasy je „dobrá věc“. Sebevražední atentátníci jsou přesvědčeni, že zabíjení nevinných lidí je „dobrá věc“. Takovému myšlení nemůžeš odporovat prostým: „To není dobré!“ Proč by ti na to Hitler nebo sebevražedný atentátník neměli říct: „To je jen tvůj názor.“?
V angličtině slovo „dobrý“ (good) pochází ze starého slova se stejným kořenem jako Bůh (God). Doslova to znamená „být jako Bůh“. Pozdrav „sbohem“ (Goodbye) je zkrácená fráze „Bůh s tebou“ (God be with ye). Univerzálním mě??tkem dobra tedy m??eřítkem dobra tedy může být pouze ten, kdo je všeobecně dobrý. A tím je jenom Bůh. Přemýšlej o tom!