„Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá.“        Přísloví 15:26, B21

Někdy lidé napůl žertem říkají: „Koukej být hodný. A jestli nemůžeš být hodný, tak si aspoň dávej pozor!“ Myslí tím, že pokud se rozhodneš nebýt dobrý, buď alespoň dostatečně chytrý, aby ses nenechal chytit.
Ve skutečnosti ale absence dobroty k smíchu není. Slovy Roberta Fitcha: „Žijeme v době, kdy etika zastarala. Morálka je nahrazena vědou, vymazána filosofií a zavržena psychologií jako příliš emotivní. Utápí se v sentimentalitě, jak pára se vytrácí v estetice a ustupuje před relativismem. Obvyklé morální rozdíly mezi dobrem a zlem se prostě rozplynuly do sentimentálních emocí, v nichž více soucítíme s vrahem než se zavražděným, s cizoložníkem než se zrazeným partnerem, a kde jsme v podstatě začali věřit, že skutečnou vinu nese strana oběti, která to vlastně vyprovokovala, a ne pachatel trestného činu.“ To je střízlivý popis. Věci, které byly kdysi považovány za černé nebo bílé, jsou nyní označovány jako šedé. Dobrota, která byla dříve považována za všeobecný standard, je nyní věcí osobního názoru a preferencí. A rozrůstající se řady veřejných činitelů, jejichž chování v soukromí je šokující, situaci ještě nahrávají.
Možná si právě říkáš, že jsi tato zamyšlení věrně četl každý den, abys dostal něco, co ti pomůže cítit se dobře, ale dnes to nefunguje. To je přesně ono! Bible říká, že aby ses cítil dobře, musíš konat dobro a být dobrý. Pak budeš pro Boha „potěšením“.