„… poněvadž ti jednali poctivě.“ 2. Královská 12:16

Ve Starém zákoně, když král Jóaš obnovoval chrám, čteme: „Stříbro přinesené do Hospo-
dinova chrámu… Používalo se totiž na platy dělníků… Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování“ (2. Královská 12:14-16, B21). Izraelský národ prosperoval, protože jednal čestně.
James Madison, jeden z amerických otců zakladatelů a signatář ústavy USA, napsal: „Cílem každé politické ústavy je nebo by mělo být nejprve získat pro vedení muže, kteří mají největší moudrost v rozpoznání a za největší ctnost považují usilovat o obecné blaho společnosti. Druhým krokem by mělo být podniknout co nejúčinnější preventivní opatření k tomu, aby jejich ctnost zůstala zachována a udrželi si důvěru veřejnosti.“ V dnešní době ale většina průzkumů ukazuje, že důvěra v naše politické a ekonomické vůdce je na nejnižší úrovni. Myslíme si, že mají na mysli jen dvě věci: zbohatnout a zůstat u moci. A dobré vůdce bohužel házíme do stejného pytle.
Co bys měl tedy dělat?
1) Modli se za ty, kdo stojí v autoritě. Modlitba je prostředek, kterým se za každé situace uplatňuje Boží vliv. Pokud tomu věříš, budeš se modlit.
2) Ve volbách vol zbožně vůdce. Bible říká: „Spravedlnost povznáší národ, hřích je národům k ostudě“ (Přísloví 14:34, B21). Pokud nechodíš k volbám, ztrácíš právo si pak stěžovat.
3) Zapoj se osobně. Edmund Burke prý řekl: „K vítězství zla stačí pouze to, aby dobří lidé nedělali nic.“ Jedna osoba plus Bůh mohou věci změnit. Snaž se být takovou osobou!