„Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina…“ Jeremjáš 17:7, ČSP

3) Jednat. Existuje staré rčení „jestli chceš, tak můžeš“. Iniciátoři nečekají, až je ostatní namotivují. Vědí, že jejich odpovědností je vyjít ze své komfortní zóny, a také to dělají. Prezident Theodore Roosevelt řekl: „V mém životě není nic geniálního nebo výjimečného, ​​snad kromě jediné věci – dělám to, o čem se domnívám, že by se mělo dělat. A když se rozhodnu něco udělat, tak to udělám.“ Bible říká: „Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost“ (Žalm 37:3).
4) Poučit se ze svých neúspěchů a pokračovat vpřed. Dobrou zprávou pro iniciátory je, že věci rozhýbávají. Špatnou zprávou je, že při tom nadělají spoustu chyb. Čím větší je tvůj potenciál, tím vyšší je pravděpodobnost, že uděláš chybu. Senátor Robert Kennedy řekl: „Pouze ti, kdo se nebojí velkého selhání, mohou dosáhnout velkých úspěchů.“ Hledáš neustále příležitosti, nebo čekáš, až tě potkají? Jsi ochoten se modlit a ve víře vykročit, nebo všechno nekonečně analyzuješ? Lee Iacocca, bývalý ředitel Chrysleru, řekl: „I správné rozhodnutí je špatné, když přijde příliš pozdě.“
Kdy jsi naposledy ve svém životě něco podstatného začal? Pokud ses v poslední době nehnul ze své komfortní zóny, budeš možná muset rozhýbat iniciativu. Bible říká: „… doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem“ (Žalm 115:11). To znamená, že Bůh ti pomůže uspět. A když se ti něco nepovede, ochrání tě a přesměruje.