Vzpomeň si, jaký jsi býval? (1)

„Pohleďte … na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.“ Izajáš 51:1

Jestli chceš získat lidi pro Krista, tak s postojem „jsem svatější než ty“ se ti to nepodaří. Je smutné, že právě tak společnost mnohdy pohlíží na křesťany. Jejich srdce jsou na správném místě, ale jejich neschopnost projevit soucit k těm, kteří jsou

Stavěj na svých silných stránkách

„Kdo tě udělal tak důležitým?“ 1. Korintským 4:7, B21

Tvůj úspěch nespočívá v tom, že se podobáš ostatním, ale že se od nich lišíš. Místo aby ses porovnával s někým jiným a soutěžil s ním, zkus objevit, v čem tě Bůh učinil zvláštním, protože to je oblast, v níž můžeš vyniknout. Zpěvák Pearl

Vztahy (3)

„Nemějte s takovými nic společného.“ Efezským 5:7, B21

Někoho opustit nutně neznamená, že už ho nemáš rád. Znamená to, že ten vztah pro tebe není vhodný. Jak by ses s takovou situací měl vypořádat?1) Nejlepším řešením je někdy postupné oddělení. Z některých vztahů se musíš vymanit pro vlastní dobro. Ale jestli máš lano,

Vztahy (2)

„Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.“    Přísloví 13:20

Ne každý, s kým se sblížíš, je schopen jít tam, kam tě Bůh chce vést. Někdy k tomu daný člověk není emocionálně zralý, jindy má jinou vizi než ty. Jak tedy poznáš, kdy je

Vztahy (1)

„Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě?“ Ámos 3:3, B21

Správné vztahy tě mohou v životě povznést, jsou jako vítr nadnášející tvá křídla. Špatné vztahy tě ale strhnou dolů, jsou jako koule na řetězu přivázaném okolo tvé nohy. Jestli chceš vědět, které vztahy jsou pro tebe dobré a které ne, zde