„Josef zůstal otrokem, dokud se nenaplnila jeho vlastní slova a Pán nedokončil jeho tříbení.“    Žalm 105:19, přel. z angl.

Bůh možná nereaguje přesně tehdy, kdy bys chtěl, ale vždycky přijde včas a platí, že: „… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Je těžké dívat se, jak Bůh žehná druhým, zatímco ty musíš čekat. Bible nám ale říká: „Josef zůstal otrokem, dokud se nenaplnila jeho vlastní slova a Pán nedokončil jeho tříbení.“ (Žalm 105:19, přel. z angl.).
Božím plánem bylo, aby Josef žil v paláci, a on přitom celé roky prožil ve vězení, obviněný ze zločinů, které nikdy nespáchal. Právě tam ale potkal faraónova komorníka a díky tomuto kontaktu byl povýšen na muže číslo dva v Egyptě. Pochop, že když chodíš s Bohem, tvoje příležitosti ke kariérnímu postupu jsou řízeny jeho plány, nikoli jednáním někoho jiného. Ale povýšení vždycky předchází příprava. Když Elijáš na hoře Karmel svolal oheň z nebe, všichni ho obdivovali a tleskali mu. Ale pak prožil roky hladomoru a jediným přítelem mu byla chudá vdova. Společně museli důvěřovat Bohu při každém jídle. Elijáš se tehdy naučil důležitým lekcím o pokoře, o Božím vedení a o důvěře v Boha v dobách nouze.
To jsou věci, které nemusejí nutně dávat smysl tvé přirozené mysli. Když Bůh staví něco velkého, potřebuje čas, aby položil pevné základy. „Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem“ (Lukáš 2:52, B21). Dopřej si čas na růst. Nech Boha, aby pod tebou vybudoval základ, který udrží tebe i požehnání, která má pro tebe v nadcházejících letech připravená.