„Každý, kdo žije a věří ve mne, nakonec vůbec nezemře.“ Jan 11:26, přel. z angl.

U hrobu svého přítele Lazara řekl Ježíš jeho truchlícím sestrám Marii a Martě dvě velice důležité věci:
1) „Tvůj bratr vstane“ (Jan 11:23).
2) „Každý, kdo žije a věří ve mne, nakonec vůbec nezemře. Věříš tomu?“ (Jan 11:26, přel. z angl.).
Co tě tedy po smrti povede do tvého nebeského domova? Vynikající charakter? Dobročinnost? Chození do církve? Ne. I když to jsou samé chvályhodné věci, jistotu vzkříšení a věčného života budeš mít jedině tehdy, když složíš svou důvěru v Krista. Víš, Ježíš kvůli tobě zvítězil nad smrtí i hrobem. Možná dnes čteš tato slova a zrovna zápasíš se slzami bolesti. Možná jsi ztratil mnohaletého partnera, možná tvé dítě zahynulo při tragické nehodě nebo ti milovaný člověk zemřel na nějakou strašnou nemoc. Ježíš tvému zármutku rozumí jako nikdo jiný. On má soucit s našimi slabostmi (viz Židům 4:15).
Nebo možná cítíš, že jsi blízko smrti. Pokud jsi ještě nesložil svou důvěru v Krista, potřebuješ to rychle udělat. Nečekej na nějaký vhodnější čas. Učiň to ještě dnes a budeš spasen. To znamená, že jakmile naposledy vydechneš, přejdeš ze smrti do života. Do věčného života! Když věříš v Krista, nemáš důvod se bát toho, co leží za hrobem. On už je tam. A připravil ti místo. Je to hotové! Díky Ježíšovi budeš už navždy žít v nepopsatelné, nekonečné radosti. Můžeš zvolat s Pavlem: „Ó smrti, kde je tvůj osten? Ó hrobe, kde je tvé vítězství?“ (1. Korintským 15:55, přel. z angl.) Přemýšlej o tom, že ihned po smrti následuje sláva!