„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Pavel napsal: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4:4). Proč se Pavel opakuje? Protože radost je „palivo“, na které jedeme, a když si ji nebudeme udržovat, můžeme „dojet“. Znamená to neustále kontrolovat palivoměr, abys měl jistotu, že nepadáš do negativismu a pochybností. V Bibli radost symbolizuje víno. Prvním Kristovým zázrakem byla proměna vody ve víno, a to v nejlepší víno, jaké kdy svatebčané okusili. Ježíš je dárcem radosti, a když s ním zůstaneš ve spojení, budeš zakoušet jeho radost bez ohledu na svou situaci.
Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Chvíli se nad tím zamysli. Jak můžeš chodit a tvrdit, že ti Bůh odpustil hříchy, že tě vede a chrání, že jdeš do nebe, a přitom vypadat, jako kdyby tě pokřtili v okurkovém láku? Pavel byl ve vězení tak radostný, že získal své žalářníky pro Krista a církev vyrostla i v „císařském domě“ (viz Filipským 4:22). Lidé jsou vždy více ovlivněni tvými postoji než tvou teologií. Vždycky! Když uvidí, že se raduješ v těžkých časech, budou se divit, jaké je tvé tajemství, a pomyslí si: „Ať má ten člověk cokoli, já to potřebuji,“ a stanou se otevřenějšími a vnímavějšími vůči pravdě.
Štěstí, které nabízí tento svět, je jen reakcí na okolnosti. Naproti tomu radost, která pramení ze života pro Ježíše, tě nad okolnosti pozvedá. Soustřeď se tedy na jeho radost, čerpej z ní a ukazuj ji dnešnímu světu.