„Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku.“ Lukáš 7:47

Jednoho dne jedl Ježíš v domě jistého farizea, když tu vešla prostitutka. „… s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, … líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: ‚Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu…‘“ (Lukáš 7:38-39). Farizeus Šimon to však pochopil špatně. Nešlo o to, že by to Ježíš nevěděl, šlo o to, že mu to nevadilo! Toho dne jí odpustil hřích a poslal ji na další cestu vykoupenou, obnovenou a s novým nasměrováním.
Tento příběh potvrzuje to, co už víme – že Ježíš přišel zachránit hříšníky na ulici i pokrytce v církvi. Nikdo není vyňat z jeho milosti. Připomínej si to a dodržuj následující:
1) Nikdy nezapomeň, před čím tě Bůh zachránil! Všimni si, co Ježíš řekl farizeovi Šimonovi: „Komu se málo odpouští, málo miluje“ (Lukáš 7:47). David při vzpomínce na hříchy své minulosti napsal: „Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina“ (Žalm 40:3-4).
2) Pamatuj, že Ježíš nehledí na tvou minulost, ale na budoucnost. Dav viděl v té ženě plevel, Ježíš ji ale viděl jako růži a zalil ji. Jestli dnes potřebuješ odpuštění, přijď k Ježíšovi. A pokud ti už odpustil, chval jej celým srdcem.