„… Bůh je ten, který ve vás začal dobré dílo…“ Filipským 1:6, přel. z angl.

Pavel napsal: „… Bůh je ten, který ve vás začal dobré dílo, a jsem si jist … že neustane, dokud nebude úplné“ (Filipským 1:6, přel. z angl.).
Všimni si, že si Ježíš pravidelně ze svého naplněného programu odděloval čas pro modlitbu. Někdy se modlil celou noc. A říká nám proč: „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí…“ (Jan 5:19-20). Z kříže pod tíží našich hříchů zvolal: „… Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27:46). A tato jeho slova nás učí třem důležitým věcem:
1) Může se stát, že následujeme Boží plán, a přesto si občas připadáme zavalení a osamocení.
2) Když Bůh neodpovídá, musíme se cvičit ve věrnosti stát na jeho Slově.
3) Bolest, již cítíme, nakonec vystřídá radost, která nás čeká na druhé straně.
Drž se tedy „zuby nehty“ Božího plánu. Dokud to tak budeš dělat, nemůže nepřítel udělat nic, čím by tě zničil. Bible říká: „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem… Toto je dědictví Hospodinových služebníků…“ (Izajáš 54:17). Když se ti zdá, že jsi na konci svých možností, udělej to, co Ježíš. Modli se: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (Lukáš 23:46). Jinými slovy, předej vše Bohu. Důvěřuj mu, že udělá to, co ty nemůžeš, a dovede tě k vítězství.