„Panovníku Hospodine … dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu…“ Soudců 16:28

Samson byl ve vězení, když se modlil: „‚Panovníku Hospodine … dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu…‘ Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. … dům se zřítil … takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa“ (Soudců 16:28-30).
Kdo dostal Samsona do vězení? Delíla! Bible říká, že: „… ho po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho…“ (Soudců 16:16). Satan je vytrvalý a čeká, aby tě mohl v nestřeženém okamžiku chytit. Proto jsou v životě určité dveře, které bys nikdy neměl otvírat. Stačí, že budeš jediný den sytit své nesprávné choutky, a můžeš skončit tím, že s nimi budeš bojovat po celý život. Možná jsi viděl plakát s textem: „V Africe se každé ráno vzbudí gazela a ví, že musí být rychlejší než nejrychlejší lev, jinak přijde o život. A každé ráno se vzbudí lev a ví, že musí být rychlejší než nejpomalejší gazela, protože jinak umře hlady. Nezáleží na tom, zda jsi lev nebo gazela, protože jakmile vyjde slunce, musíš se dát do běhu.“
Dobrou zprávou je, že se Samson rozpomněl na Boha! Je to úžasný den, když se rozpomeneš na Boha a znovu se k němu obrátíš. Všimni si slov: „… mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa“ (Soudců 16:30). Největší Samsonovo vítězství je zapsáno v závěrečné kapitole jeho života. Nakonec je v jedenácté kapitole listu Židům uveden mezi hrdiny víry. Proto se bez ohledu na to, kde dnes jsi nebo v jakém jsi stavu, obrať k Bohu. On ti pomůže se vrátit. Nikdy pro tebe není příliš pozdě!