Jde o to znovu vstát!

„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Pokud jsi někdy viděl dítě, jak se učí chodit, víš, že padání je důležitou součástí tohoto procesu. Znovu se postavit je klíčové pro rozvoj jeho rovnováhy a svalů. Stejně tak boxer není diskvalifikován, když je sražen k zemi, ale jen tehdy, když ze země

Je čas pohnout se z mrtvého bodu

„Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny…“        2. Korintským 5:19, B21

Bůh nás stvořil, abychom si mohli užívat neporušený vztah s ním a mezi sebou navzájem. A manželství navrhl tak, aby bylo vzorovým příkladem všech vztahů. Proto je první satanovou prioritou snaha oddělit nás od Boha a od sebe

Odpustit a zapomenout

„Snášejte se navzájem… “ Koloským 3:13

Budování úspěšného vztahu si žádá zaměřit se na silné stránky druhého člověka, a ne na jeho slabosti. Benjamin Franklin o manželství řekl: „Předtím měj oči dokořán, potom je napůl zavři.“ Je chybou spěchat do celoživotního svazku, aniž by sis udělal čas toho druhého poznat. Bez náležité pečlivosti

Kde jsou spory, zasívej semena pokoje

„Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.“ Jakub 3:16

Jeden skeptik se ptal známého pastora: „Věříš, že existuje něco jako skutečné peklo?“ On se jen usmál a odpověděl: „Byl jsi někdy na členské schůzi v církvi?“ Ale vážně, pokud jsi nějakou dobu členem církve, víš, že svár si

Nepřeháněj

„Chápavému jsou všechny (mé výroky) zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání.“     Přísloví 8:9, B21

Král Šalomoun napsal: „Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. Má ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny mé výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není nic.