„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9

Bůh věděl, jaké bitvy bude muset Jozue vybojovat, aby dobyl zemi zaslíbenou, a nejméně třikrát mu řekl: „Buď rozhodný a udatný…“ (Jozue 1:9). Kdykoli se pohneš vpřed, vyskytnou se překážky, které se ti pokusí zablokovat cestu. Počítej s tím!
H. G. Wells se ptal: „Co by si jen člověk sám se sebou počal, kdyby mu nestály v cestě překážky?“ Co tím myslel? Že ačkoli vnímáš protivenství jako nepřítele, ve skutečnosti je tvým přítelem. Každá překážka, které čelíš, odhalí tvé silné a slabé stránky. Formuje tě a činí tě moudřejším a jistějším. Básník Ralph Waldo Emerson napsal: „Ať děláš cokoli, potřebuješ odvahu. Ať už se rozhodneš vyrazit jakýmkoli směrem, vždy se najde někdo, kdo ti řekne, že je to špatně. A vždycky se vyskytnou potíže, které tě budou svádět, abys uvěřil tomu, že tví kritici mají pravdu. Aby sis dokázal vytvořit plán postupu a následoval jej až do konce, musíš mít stejnou odvahu, jakou potřebují vojáci. Mír vzniká z vítězství, ta vítězství ale musí vybojovat odvážní muži a ženy.“
Kdykoli opustíš svou komfortní zónu a vykročíš ve víře k následování Boha, zažiješ zkoušky. Ale také dosáhneš výšek, o nichž sis myslel, že jsou mimo tvé možnosti, a dostaneš se dál než ti, kteří měli větší talent, ale spokojili se se stavem věci. Pavel napsal: „To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně“ (2. Korintským 4:15-17, B21). Odvaha jednoduše znamená nevzdávat se.