„… tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Matouš 6:18

Už jsi někdy byl na koncertě, kde používali nejmodernější světelnou, audio a video techniku? Pravděpodobně jsi byl ohromen úžasnými světelnými, obrazovými a zvukovými efekty a odcházel jsi z koncertu a chválil úžasný výkon umělců.
Pokud vystoupení proběhlo bez problémů, zřejmě jsi nepřemýšlel o světelných a zvukových technicích. Těm většinou věnujeme pozornost, jen když udělají chybu. Představují takový neviditelný prvek. Jejich prací je zajistit, aby hvězda vypadala a zněla skvěle. Skutečné ocenění získávají ti, kdo jsou v záři reflektorů. Takový je řád věcí tohoto světa. Boží království ale funguje na principu: „Tak budou poslední první a první poslední“ (Matouš 20:16). Ježíš řekl, že když se postíš, modlíš a dáváš, aniž bys hledal uznání, tak: „… tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Matouš 6:18). Na velké lodi je na můstku vidět pouze kapitán a několik důstojníků. Po většinu plavby však pohyb lodi ovlivňuje především posádka v podpalubí. A v Boží církvi tvoří „posádku strojovny“, která věrně vykonává většinu práce, lidé, kteří uklízejí, hlídají nejmenší děti, přivážejí lidi na bohoslužby, organizují chod shromáždění, navštěvují domovy důchodců, pořádají programy ve věznicích a vedou modlitební duchovní boj.
Zatímco vysoce postavení lidé většinou dostanou velké uznání, Bůh má vyhrazeno zvláštní uznání a odměnu pro ty, kdo pracují v podpalubí! Jestliže jsi jedním z nich, brzy uslyšíš jeho veřejné prohlášení: „Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci…“ (Lukáš 19:17). Až se tohle stane, pak vše ostatní ve srovnání s tím zbledne.