„Proto opustí muž otce i matku…“ Efezským 5:31

Když jsou naše děti malé, jsme velmi zaměstnaní snahou poskytnout jim věci, jako jsou láska, ochrana, disciplína, vzdělání a autorita, a připadá nám, jako by tyto povinnosti měly trvat věčně. Tak to ale není. Ve věku kolem dvaceti let musíme dětem otevřít dveře ven do světa.
Jestli právě tímto procházíš a máš z toho úzkost, zkus si uvědomit, že se nacházíš v jednom z nejnáročnějších období rodičovství. Tvůj sklon držet pevně otěže kontroly, abys mohl zabránit svým dětem dělat chyby, je přirozený. Děti ale snáze budou dělat dobrá rozhodnutí, když nebudou mít nutkání k rebelii, aby dosáhly svobody. Pravdou je, že zodpovědnost a zralost nejlépe vzkvétají v atmosféře svobody. „Proto opustí muž otce i matku…“ (Efezským 5:31). Tajemstvím úspěchu je dát dětem samostatnost ve správný čas, ve správném množství a se správným postojem.
Tvým cílem by mělo být v průběhu let krůček po krůčku umožňovat nezávislost, když je dítě schopné zvládat nové odpovědnosti. Konečné vypuštění do světa by pak nemělo představovat pád do anarchie, ale pouze poslední malý krok směrem ke svobodě. Konec konců se všichni učíme metodou pokusu a omylu. Ty ses tak učil, a ať se budeš snažit sebevíce tomu předejít, tvé děti se tak budou učit také. Co bys tedy měl dělat? Denně se za děti modli, odevzdej je do Boží péče a ujisti je, že je vždy budeš milovat a budeš tu pro ně.