„Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?“    Římanům 6:16, ČSP

Zamysli se nad lidmi, kteří jsou dnes ne vlastní vinou zotročeni: děti prodané obchodníkům se sexem nebo imigranti prodaní na nucené práce. To ale není otroctví, které měl na mysli Pavel, když napsal „koho posloucháte, toho jste otroky“ (viz Římanům 6:16, ČSP).
Co se týká hříchu, Bible nám dává jasnou hranici a říká, abychom ji nepřekračovali. Proč? Protože jakmile ji jednou překročíš, je pro tebe snazší překročit ji znovu a znovu. Ať už je tvou „drogou“ cokoli – alkohol, nelegální či volně prodejné drogy, pornografie, hazardní hry nebo přejídání – nejdříve věříš, že nad tím máš kontrolu, nakonec si ale uvědomíš, že jsi otrokem. Jedna z největších lží, kterou si nalháváme je: Mohu s tím přestat, kdykoli se mi zachce. Marnotratnému synovi bylo odpuštěno a byl znovu přijat, o své dědictví ale přišel. Duchovně můžeš ztratit svou jistotu před Bohem. Osobně můžeš ztratit vědomí vlastní hodnoty. Z hlediska veřejnosti můžeš ztratit respekt ostatních a přijít o svůj vliv. Jestliže si nedáš pozor, mohou ti ublížit i „dobré“ věci. Například silná pracovní morálka může vést k zanedbání vlastní rodiny a rozpadu manželství. Povalování před televizí může zbrzdit tvůj duchovní růst. A dokonce i přílišná opatrnost a hloubavost, které jsou dobrými vlastnostmi, ti mohou bránit vykročit ve víře a naplnit svůj Bohem daný potenciál.
Když Bůh řekne „ne“, nechce tě připravit o radost a nesnaží se ti zkomplikovat život. On tě chrání! Pokud má něco potenciál tě zotročit, tak to nedělej. Jestli už jsi závislý, obrať se k Bohu a on tě vysvobodí.