„Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě.“ 1. Samuelova 18:9, B21

Tvé reakce na úspěch někoho druhého jsou jedním z nejlepších testů, který odhalí, jaký jsi vedoucí. Raduješ se z úspěchu druhých, nebo je potají nelibě neseš? Máš pocit, že jejich požehnání nějak přišlo na tvůj úkor? Král Saul vyslal Davida, aby bojoval s Goliášem. Když David uspěl a Izraelci mu začali pět chválu, Saul to nemohl vystát. „Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě“ (1. Samuelova 18:9, B21). Vedoucí, kteří postrádají sebedůvěru, jsou nebezpečím pro sebe, své následovníky a skupiny, které vedou. To proto, že vedením se tvé chyby nezamaskují, ale naopak odhalí. Ať už neseš jakoukoli negativní zátěž, když se budeš snažit vést druhé, stane se ještě těžší. Nejistí vedoucí mají většinou čtyři společné rysy:
1) Neposkytují jistotu druhým. Jestli chceš být dobrý vedoucí, musíš zajistit, aby se ti, které vedeš, cítili dobře. Cti je, odměňuj je, podporuj je.
2) Berou více, než dávají. Nejistí vedoucí neustále hledají potvrzení, uznání a lásku. Proto se více zaměřují na získání vlastní jistoty, místo aby dávali jistotu druhým.
3) Neustále limitují své nejlepší lidi. Nejistí vedoucí nevidí své nejlepší lidi jako spolupracovníky. Vidí v nich potenciální konkurenty, kteří by mohli vyšplhat po žebříčku a ohrozit jejich pozici. Takoví vedoucí obecně hledají způsoby, jak získat uznání za práci, kterou vykonali jiní.
4) Stále omezují svou organizaci. Když jsou lidé podkopáváni a chybí jim uznání, jsou zklamaní a nakonec přestanou rozvíjet svůj potenciál. Když se toto stane, trpí tím celá organizace.
Zamysli se nad stylem svého vedení a zjisti, zda se tě některý z uvedených bodů netýká.