„Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.“ Žalm 15:5

V Bibli čteme: „Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci.“ (Přísloví 29:1, B21). Král Šalomoun měl pověst nejmoudřejšího muže, který kdy žil. Napsal tato slova, bohužel ale podle nich nežil, takže tvrdě narazil. A jestliže se to mohlo stát Šalomounovi, pak nikdo z nás není vůči tomu imunní! Charakter se dnes stal zásadním problémem, protože mnoho politiků, podnikatelů i křesťanských vedoucích veřejně selhalo. Jako vedoucí se nepohybuješ ve vakuu. Ovlivňuješ mnohé další, a pokud padneš, ponese to následky. Když padne velký dub, smete s sebou i malé stromy. Jak se tedy můžeš ochránit před pádem? Tak, že nebudeš upřednostňovat obdarování před charakterem. Dnes máme nezdravý sklon oslavovat a odměňovat ty, kdo mají nějaký dar, a přehlížet jejich charakter, obojí je ale nutno rozvíjet. Charakter je soubor tvých každodenních návyků. V Žalmu 15 nám král David ukazuje osm vlastností, které má mít vedoucí hodný respektu:
1) Žije bezúhonně.
2) Neúčastní se pomluv.
3) Neškodí ostatním.
4) Postaví se proti špatnosti.
5) Ctí ty, kdo chodí v pravdě.
6) Splní slib, i když ho to něco stojí.
7) Není chamtivý po zisku na úkor druhých.
8) Je silný a stabilní.
David uzavírá svůj žalm tím, že: „Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí“ (Žalm 15:5). To je způsob, jak se se vyhnout pádu.