„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší…“ 1. Janova 5:14

Jeden vedoucí napsal: „Můj táta byl vytížený muž. Aby ses mu dovolal do práce, musel jsi volat přes ústřednu, pokud jsi neměl jeho soukromé číslo. To dal jen několika obchodním partnerům, ale mělo ho také každé z jeho dětí. Věděli jsme, že bez ohledu na to, jak vytížený je, můžeme mu kdykoli zavolat na jeho přímou linku. Já to mám zařízené stejně. Moje děti znají mé číslo a mohou mi zavolat kdykoli kvůli čemukoli. A víš co? Žádné hlasy pro mě nejsou sladší než hlasy mých dětí. Když některé z nich řekne: ‚Ahoj, tati,‘ je jedno, co zrovna dělám. V tu chvíli má pro mě naprostou prioritu.
Teď si to exponenciálně znásob a vyslechni mě. Pro Boha není nic sladšího než tvůj hlas volající: ‚Ahoj, Otče.‘ Ve vesmíru není nic, co by mu zabránilo soustředit veškerou svou pozornost na rozhovor s tebou nebo na tvou žádost.“
To znamená, že pokud je Bůh tvůj Otec, můžeš mu kdykoli zavolat domů. Nikdy není od tebe dál než jednu modlitbu. Ježíš řekl: „Proste, a bude vám dáno … Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Matouš 7:7-11).
Můžeš s Bohem mluvit, aniž by ses musel doprošovat a ponižovat. Můžeš si být jistý, že tě slyší, kdykoli o něco žádáš ve shodě s jeho vůlí, a můžeš vědět, že to, co máš, jsi dostal od něho (viz 1. Janova 5:14-15). Jestli tě tedy něco okrádá o důvěru v modlitbě, vypořádej se s tím ještě dnes.