„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Nesobeckost pro tebe udělá tři věci:
1) Zlepší kvalitu tvého života. Budeš si života vážit a porozumíš jeho vyšším hodnotám. Vidět lidi v nouzi a dávat jim, aby byly jejich potřeby naplněny, dává mnoha věcem perspektivu. Jeden vedoucí napsal: „Žádný život není tak prázdný jako život zaměřený na sebe. Žádný život není tak naplněný jako život zaměřený na druhé.“ Jestli chceš zlepšit svůj svět, zaměř se na pomoc druhým.
2) Učiní tě součástí něčeho, co tě zajisté přesahuje. V polovině osmdesátých let globální farmaceutická společnost Merck & Company vyvinula lék proti říční slepotě (onchocerkóze), infekční nemoci, která způsobuje slepotu miliónů lidí zejména v rozvojových zemích. Byl to dobrý produkt, ale potenciální zákazníci si ho nemohli dovolit. Co tedy společnost Merck udělala? Vyrobila léky a ohlásila, že je zdarma poskytne každému, kdo je potřebuje. A poté rozdala více než čtvrt miliardy tablet. George W. Merck řekl: „Snažíme se nikdy nezapomenout, že léky jsou pro lidi, ne kvůli zisku. Zisky přijdou později, a když máme svou zásadu na paměti, nikdy jsme se nezklamali.“ Co se z toho můžeme naučit? Je to prosté, místo aby ses snažil být skvělým, snaž se být součástí něčeho většího, než jsi sám.
3) Vytvoří odkaz. Jack Balousek, bývalý prezident společnosti True North Communications, řekl: „Učit se, vydělávat a vracet zpět – to jsou tři fáze života.“ Pokud smýšlíš nesobecky a investuješ do ostatních, získáš příležitost vytvořit odkaz, který tě přežije. A to by mělo být tvým cílem.