„… aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě…“ 5. Mojžíšova 4:40

Jako rodič neustále předáváš svým dětem své hodnoty, tak to dělej takto:
1) Nech je, ať vidí, jak se modlíš. Pomoz jim pochopit, že modlitba je způsob, jak budovat celoživotní přátelství s Bohem. Oni toto přátelství budou potřebovat, až nebudeš poblíž, abys jim pomohl. Bůh řekl: „Bude mě volat a já mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím“ (Žalm 91:15, B21).
2) Ukaž jim, jaký je Bůh. Představu svých dětí o Bohu formuješ ty. Ať už jsi milující a starostlivý nebo vzdálený a chladný, ony budou své chápání Boha budovat na základě vztahu, který mají s tebou. Nauč je například, že Bůh nikdy není tak zaneprázdněný, že by je nevyslechl, neustále nám říká, že nás miluje, a nikdy není hrubý a násilnický. Rozumíš tomu?
3) Pomoz jim vidět Boží dílo v ostatních. Když jsou děti povzbuzovány, aby viděly Boží dílo ve vlastním životě, začnou ho rozeznávat i v životech druhých. Když se to naučí, budou si cenit lidí a respektovat je, a na oplátku i ony budou mít respekt a ocenění od nich. To jim pomůže mít v životě jistotu a úspěch.
4) Neposílej je do církve, vezmi je tam s sebou. Děti potřebují věřit a někam patřit. Nauč je, že stejně jako odumře končetina oddělená od těla, i my duchovně zemřeme, pokud nejsme zapojení v místní církvi. „Patřit“ znamená, že vždy budou mít kam jít. Bible říká: „Dbej na jeho nařízení a příkazy, … aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě…“ (5. Mojžíšova 4:40).