„Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.“    2. Korintským 5:1

Až zemřeš, jednoduše opustíš nižší formu života a vstoupíš do vyšší. Zamysli se nad prvním termodynamickým zákonem: Ani energie (jako tvá duše a duch), ani hmota (jako tvé tělo) nemohou být zničeny. Mohou být přeměněny na jiné formy, ale nemohou být zničeny. Burris Jenkins to řekl takto: „Ani jediný atom v celém stvoření nemůže přestat existovat; podle vědců jenom mění formu. Nemůžeme nic spálit, jenom přeměnit z pevného do plynného stavu. Ani žádná energie nebo síla není nikdy zničena; pouze se mění z jedné formy na druhou.“ Kdyby člověk přestal existovat, byl by jedinou věcí ve vesmíru, s níž by se to stalo.
Co se tedy stane, když zemřeš? Bible říká: „Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh“ (2. Korinstkým 5:1-5).
Zamysli se nad tím takto: Tvůj poslední den na zemi bude tím nejlepším dnem! Není to úžasné?