„… aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“     Židům 2:15

Bible říká: „Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví“ (Židům 2:14-15).
Teolog Adolf von Harnack řekl: „U Kristova hrobu se zrodila nezničitelná víra, že smrt je poražena a existuje věčný život. Je zbytečné citovat Platóna, poukazovat na perské náboženství či myšlenky a literaturu pozdního judaismu. To vše by stejně pominulo. Jistota vzkříšení a vě?n?ho ?ivota, kter? je spojena s?hrobem v?Josefov? zahrad?čného života, která je spojena s hrobem v Josefově zahradě, ta však nepominula. A na přesvědčení, že Ježíš žije, stále zakládáme svou naději na občanství ve věčném městě, kvůli níž stojí za to žít a snášet pozemský život. Kristus osvobodil ty, kdo byli kvůli strachu ze smrti drženi po celý život v otroctví.“
Je tu dobrá zpráva: Nemusíš být v zajetí strachu ze smrti! Simon Greenleaf, profesor práv na Harvardu, jedna z největších světových autorit na důkazní právo, si posvítil reflektorem svých nesmírných znalostí na důkazy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista a podrobil každou nitku těchto důkazů nejnáročnější kritice. A když to udělal, dospěl k závěru, že důkazy jsou tak rozsáhlé, že by v každé nezaujaté soudní síni na světě bylo vzkříšení prohlášeno za historický fakt. Co z toho všeho vyplývá pro nás věřící? Jednoduše toto: Kristovo vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení!