Ať je tvým měřítkem Boží pokoj

„A pokoj Boží, … bude střežit vaše srdce i mysl…“ Filipským 4:7

Můžeš mít pokoj bez ohledu na okolnosti: „Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem“ (2. Tesalonickým 3:16). Přemýšlej o tomto: Bůh nemá žádné starosti ani problémy, protože všechno řídí. A když se naučíš mu důvěřovat, bude pro

Potřebuješ podpůrný systém

„Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Galatským 6:2

Bůh stvořil naše fyzické tělo s vnitřními systémy, které se navzájem podporují. A totéž platí i o našich vztazích. Každý potřebuje podpůrný systém. Když nás druzí zklamou, někdy říkáme: „Od této chvíle už budu jen já a Bůh!“ To je veliká chyba! Vlk sežere právě

Dávej si pozor na svou mysl!

„… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Když jsme mladí, říkají nám: „Dávej si pozor na své chování.“ Když začínáme kariéru, říkají nám: „Dávej si pozor na své obchody!“ A pak je tu jedna moudrá rada, která platí pro celý život: „Dávej si pozor na svou mysl!“ Když

Očekávej na Boha!

„Očekávej na Hospodina!“ Žalm 27:14, ČSP

Jestliže jsme netrpěliví a reagujeme bez rozmyslu, můžeme uškodit sobě i jiným. Když se modlíme a zdá se nám, že Bůh neodpovídá dostatečně rychle, rozhodneme se někdy vzít věci do vlastních rukou a situace se tím jen zhorší. Pokud tě Bůh vyzve, abys počkal, říká tím: „Důvěřuj

Ježíš zná tvůj potenciál

„Já jsem přišel, aby měly život…“ Jan 10:10

Udělaly z tebe zkušenosti, jimiž jsi prošel, jiného člověka, než jakým tě chtěl Bůh mít? Dovedli tě lidé, záliby a potěšení, které sis vybral, k pocitu beznaděje ohledně tvé budoucnosti? Když ztratíš pocit vlastní hodnoty, je těžké uvěřit, že by tě Bůh mohl milovat. A