Rady pro manželství od zkušených (2)

„… napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec…“ 1. Tesalonickým 2:11-12, ČSP

Spisovatel Jim Killam nabízí ještě několik dalších tipů pro zdárné manželství:
„1) Společná modlitba může být tou nejintimnější věcí, kterou můžete dělat, dokonce intimnější než sex. Modlete se spolu před každým velkým rozhodnutím i před většinou rozhodnutí malých. Jak se rozhodnete, je nakonec méně důležité než skutečnost, že jste se za to společně modlili.
2) Svou kariéru ber s nadhledem. Kariéra nepředstavuje to, co jsi, je to jen tvé zaměstnání.
3) Čas od času se přestěhovat je dobrým způsobem, jak poznat, kolik zbytečných věcí máte.
4) Jednou za čas si dejte týden bez televize. Až se k ní vrátíte, pořád bude stát na svém místě a pořád v ní bude málo toho, co stojí za sledování.
5) Najděte si pravidelný čas na ztišení o samotě i společně. (Muži, sledování fotbalu se nepočítá!)
6) Nikdy se nesnaž přijít na to, jak opravit rozbitou myčku. Opraváře můžeš zavolat dříve nebo později, tak si ušetři roky pokořování a zavolej ho hned!
7) Místo abyste se bavili jen spolu, zaměřte se na své okolí. Společně můžete oslovit svou komunitu a svůj svět.
8) Najděte si dobrou církev a zapojte se do ní. Nebuďte jen diváky, těch mají církve dost.
9) ‚Cti svého otce a matku svou‘ platí v každém věku a nejen kvůli nim.
10) Často mluv o svých nadějích a snech a nesměj se těm, které má tvůj protějšek.
11) Bojujte čestně a čistě. Žádný křik, stupňování napětí nebo trucování.
12) Pamatuj: ‚Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství‘ (1. Timoteovi 6:6). Vstupuj do každého dne s vděčným srdcem. Je osvobozující vědět, že ti nikdo nic nedluží.

Rady pro manželství od zkušených (1)

„Synové, slyšte otcovo naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost.“    Přísloví 4:1, ČSP

Autor Jim Killam napsal: „Za pár dnů se bude ženit náš nejstarší syn. Nemám žádnou jasnou radu, kterou bych mohl nabídnout ohledně plánování svatby, ale na základě čtyřiadvacetileté zkušenosti mohu nabídnout několik rad, jak se orientovat v manželství. Takže tady jsou:1)

Boží věrnost vůči tobě

„Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ 2. Timoteovi 2:13

Je tu něco, z čeho bys měl mít velkou radost. Je to Boží věrnost vůči tobě, která není závislá na tvé věrnosti vůči němu. Bible říká: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný…“ (2. Timoteovi 2:13). Tvé chyby tě mohou vyvést z

Musíš vyprávět svým dětem

„… příštímu pokolení vyprávějte…“ Žalm 48:14

V knize Soudců je jeden alarmující verš: „… nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina…“ (Soudců 2:10). Jak se něco takového mohlo stát? Jejich rodiče jim o něm neřekli. Přečti si pozorně s modlitbou tyto tři úryvky z Písma:1) „… příštímu pokolení vyprávějte: ‚Tento Bůh je Bůh náš

Osvědč svou věrnost

„… není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh.“ Daniel 3:29

Příběh tří židovských mládenců v ohnivé peci nám dává čtyři ponaučení:1) Plnění Boží vůle tě může dostat do potíží. Neočekávej, že tě svět ocení. Podívej se na Ježíše: „V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve