Když selháváš, Ježíš se za tebe modlí

„Já jsem však za tebe prosil…“ Lukáš 22:32

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31-32).Děláš věci, o nichž sis nikdy nemyslel, že bys byl schopen je dělat?

„Pevně“

„… jeho srdce pevně doufá v Hospodina.“ Žalm 112:7

Je velký rozdíl mezi tím, když na Boha čas od času myslíš, a tím, když se na něj „pevně“ upneš. Badatel Jeffrey Schwartz s odvoláním na psychologa Williama Jamese napsal: „Základním úspěchem vůle je, když se člověk dokáže věnovat jednomu předmětu a udržet ho

Kontroluj svou mysl (2)

„My však mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16

Existují dva druhy myšlení: přirozené a duchovní. Abys mohl žít vítězný život, musíš si osvojit myšlení duchovní. Bible říká: „Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však

Kontroluj svou mysl (1)

„Uvádíme do poddanství každou mysl…“ 2. Korintským 10:5

Kdyby ke tvým dveřím přišel zloděj, pozval bys ho dál? Ne, zavolal bys policii a nechal ho zatknout! A totéž musíš udělat, když tě napadají špatné myšlenky. Zajmi je dříve, než ony zajmou tebe. A musíš to udělat hned, jakmile se ti do mysli pokusí

Jak jednáš se svou rodinou?

„Nevyvolil si snad Bůh právě mou rodinu?“ 2. Samuelova 23:5, přel. z angl.

Ať už jsi vedoucím v církvi nebo na pracovišti, je zde otázka, kterou by ses měl vážně zabývat: Jestliže nemiluješ svou vlastní rodinu a nestaráš se o ni, proč by si lidé, kteří tě berou jako svého vedoucího, měli myslet,