„Vyhni se hněvu, … to jen uškodí.“ Žalm 37:8, B21

Pistole může buď chránit, nebo ničit, přičemž záleží na tom, kdo mačká spoušť. Stejně účinkuje i hněv, proto je moudré vědět, co u tebe působí jako spouštěcí či startovací mechanismus. Některé z těch nejběžnějších se projeví v těchto situacích:
1) Když někdo poruší tvá práva. Je vždycky špatné se rozčílit? Ne, někdy je problém, který tě nejvíce rozzuří, ten, k jehož řešení tě Bůh povolal. Tento svět je lepší díky mužům a ženám, kteří zasvětili život boji proti nemocem, chudobě, korupci a nespravedlnosti. To je to, co udělal Ježíš, když vyčistil chrám od vyděračů. Bible říká: „Hněváte-li se, dbejte na to, ať to není hříšný hněv. … nedávejte ďáblu nic, oč by se mohl opřít“ (Efezským 4:26-27, přel. z angl.).
2) Když jsi frustrovaný, protože se ti nedaří. V novinách se jednou psalo o muži, který se vydal na lov na horském kole. Kolo se mu ale porouchalo a on se rozčílil tak, že ho rozstřílel na kusy. To je nesmyslné šílenství! Jak poznamenal jeden spisovatel: „Hněv je vítr, který sfoukne lampu mysli.“
3) Když jsi v neustálém stresu. Pavel napsal: „Mějte zdravý odhad, pokud jde o vaše schopnosti…“ (Římanům 12:3, přel. z angl.). Jestliže se do příliš krátkého času snažíš vměstnat příliš mnoho aktivit, vystavuješ se stresu. Je to, jako když stále více napínáš strunu na houslích – nakonec ti praskne. Ty pak trpíš pocitem viny a myslíš si, že nejsi dost duchovní. V životě se vždycky „něco děje“, tak s problémy počítej předem a měj časovou rezervu na nečekané události!
Jinými slovy: „Vyhni se hněvu, … to jen uškodí“ (Žalm 37:8, B21).