„Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh … odměňuje ty, kdo jej hledají.“        Židům 11:6, B21

Stejně jako správný klíč otevírá dveře, existují biblické principy, které zaručují vyslyšení tvých modliteb. V příštích několika dnech se na ně podíváme.
Víra. „… bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají“ (Židům 11:6, B21). Bůh nemusí nutně odpovědět na tvou potřebu. Jen se rozhlédni a uvidíš, že nenaplněné potřeby má každý. Na co tedy Bůh reaguje? Na tvou víru! Satan se ale bude snažit tvou mysl naplnit pochybnostmi. A když to udělá, musíš zjistit, co říká tvé srdce. Můžeš v srdci věřit Božímu slovu, i když tvá mysl o něm pochybuje. Stůj tedy na tom, co máš v srdci, ne na tom, co máš v hlavě.
Pochybnosti někdy začínají rozptýlením. Když se přestaneš zaměřovat na Boží zaslíbení, začneš pochybovat. A jak se budeš stále více zaměřovat na své problémy, tvá víra začne kolísat. Když se to stane, musíš se znovu jako laser zaměřit na Boží zaslíbení, a svým problémům věnovat jen letmou pozornost. Nesnaž se je popírat, zbytečně se jimi ale nezabývej. Bible říká: „Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá… Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý“ (Jakub 1:5-8, B21). Zůstaň ukotvený v Božím slově a nenech se unášet na všechny strany, když se tvé okolnosti začnou měnit!