„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“    Jakub 4:3, B21

Správné motivy. Důvod, proč se modlíš, je mnohem důležitější než slova, která vyslovuješ. V pozadí tvé modlitby stojí nějaký důvod. A čisté srdce milující jak Boha, tak i lidi je pro Pána vždy přijatelné. Na druhé straně pro něj ale jsou nepřijatelné sobectví, pomsta, manipulace a kontrola, žárlivost, pýcha nebo modlitba za výhru v loterii. Ve skutečnosti je nepřijatelným motivem cokoli, co je založeno na sobectví.
Jednou se někdo zeptal malého chlapce, jestli se každý večer modlí. Na chvíli se zamyslel a pak odpověděl: „Ne, některý večer nic nepotřebuji.“ Zní ti to povědomě? Prvním a hlavním důvodem pro modlitbu je rozvíjení důvěrného vztahu s Bohem. Zamysli se nad tím. Co myslíš, jak dlouho by asi vydrželo tvé manželství, kdybys chodil domů jen tehdy, když potřebuješ čisté prádlo, dobré jídlo a trochu lásky? Moc dlouho asi ne, že? A stejný princip platí i pro modlitbu.
Ježíš řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (Jan 15:7). Když se soustředíš na „zůstávání“ v Kristu, dostaneš odpověď na své „prosby“. Jakub napsal: „Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky“ (Jakub 4:3, B21). Pravda je taková, že jsme od přirozenosti egocentričtí. Proto potřebujeme pravidelně pročišťovat srdce a zkoumat své motivy. Zpočátku to může být bolestivé, pokud ale chceš zažívat vyslyšení svých modliteb, musíš to dělat.