„Přistupme tedy směle k trůnu milosti…“ Židům 4:16

Smělost. Smělost není arogance, domýšlivost nebo pocit, že máš na něco nárok. Je to sebedůvěra založená na tom, kým jsi v Kristu. Pavel napsal: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16).
Jako vykoupené Boží dítě máš právo se kdykoli obrátit k Otci. A pochopení této skutečnosti ti pomůže překonat satanovy pokusy způsobit, aby ses cítil nehodný. Odstraní to tvé přirozené sklony říkat: „Vím, že to Bůh může udělat, je pro mě ale těžké věřit, že to udělá zrovna pro mne.“ Jestli takto přemýšlíš, znamená to, že se necítíš být hoden. Slavná pravda ale je, že Ježíš tě učinil hodným! Všimni si také, že milost a pomoc dostaneme „v pravý čas“ (viz Židům 4:16). Milost je zkrátka nezasloužená přízeň. Jinými slovy, Bůh ti dá to, co si nezasloužíš, když budeš dostatečně smělý na to, abys ho o to požádal. Navíc prosíš ve jménu Ježíše, ne ve svém. Předkládáš Otci vše, čím je Ježíš, ne to, čím jsi ty.
A ještě jedna věc – pokud máš v srdci skrytý hřích, nemůžeš se modlit s důvěrou. Nevyznaný hřích zamyká tvé srdce před Bohem (viz Žalm 66:18). Dobrou zprávou však je, že když Boha požádáš, aby tvůj hřích odhalil, on to udělá. A když to udělá, musíš se s tím vypořádat, jestli chceš udržet komunikaci otevřenou. Pokud ti Bůh připomene situaci, v níž jsi nejednal správně, nesnaž se to zamést pod koberec. Uznej to, přijmi jeho odpuštění, a pak se můžeš s důvěrou modlit.