„… zapletl se výroky svých úst…“ Přísloví 6:2

Stormie Omartianová řekla: „Na začátku svého chození s Pánem jsem říkala mnoho negativních věcí: Jsem neúspěšná. Jsem ošklivá. Nikdy se mi nic nedaří. Nikdo se o mě nezajímá. Pak Duch svatý promluvil k mému srdci: ‚V moci jazyka je život i smrt…‘ (Přísloví 18:21). Já jsem vyslovovala slova smrti, ne života! Jeden z jasných příkladů se týkal mých problémů s řečí. Měla jsem je od dětství a celou školu se mi kvůli tomu posmívali. Když jsem byla dost stará, abych si mohla dovolit odbornou pomoc, pracovala jsem s logopedem. Den za dnem, rok za rokem jsem cvičila ve snaze o nepatrné zlepšení, přesto jsem ztrácela hlas v polovině každého řečnického projevu.
Plakala jsem, že se nikdy nenaučím správně mluvit. Když jsem ale ta slova vyslovila, Pán mi řekl: ‚Vnášíš do své situace smrt, protože nemluvíš pravdu. Neříkej, co si myslíš nebo co se ti zdá být pravdou, vyslovuj pravdu mého Slova.‘ Začala jsem tedy vyznávat: ‚… jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně‘ (Izajáš 32:4). ‚Vložil jsem ti do úst svá slova…‘ (Izajáš 51:16). Brzy poté mne požádali, abych promluvila na setkání žen. Obrátila jsem se se svými obavami k Bohu a mluvila jsem jeho pravdu, místo abych vyslovovala své vlastní negativní názory. Můj projev šel tak dobře, že se tím otevřela celá má služba slova. Bible říká: ‚… zapletl se výroky svých úst…‘ (Přísloví 6:2). To se týká i tvé samomluvy.
Vymaž ze svého slovníku slova beznaděje, pochybností a negativity. Možná se zdají být neškodná, ovlivňují ale tvé tělo i duši. Vyslovuj slova, která odrážejí integritu a celistvost, po níž toužíš.“