„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18

Všichni máme nějaká emocionální podkroví a sklepy, kde schováváme své „harampádí“. A stejné je to i v našich vztazích. Pokud některá ze stran nezpracovala své duševní a emocionální harampádí, je těžké, aby vztah vzkvétal. Mluvíme zde o:
1) Výčitkách, které máme kvůli minulým chybám.
2) Zášti, kterou chováme, když máme pocit, že nám bylo ublíženo.
3) Zraněních, která skrýváme pod mraky hněvu, skepse a izolace.
Pokud jsi ten typ, který si drží zášť a lpí na minulých chybách, dokonce i na svých vlastních, jistě znáš ten pocit, kdy tě tíží tvé duševní a emocionální harampádí. Lpění na zraněních a živení zášti sžírá tvou duši, pohlcuje tvé štěstí a připravuje tě o veškerý růst. Tohle harampádí tě drží v pasti minulosti stejně jako obviňování. Jestliže ti ublížil bývalý nápadník a ty jsi to nikdy nenechala být, tak pokaždé, když tvůj partner udělá něco podobného, budeš reagovat s neopodstatněnou vznětlivostí, jako by to byl on, kdo ti původně ublížil. Ve výsledku tvůj partner bude rozrušený a zmatený tvou přehnanou reakcí na drobný přestupek, který by mohl být sám o sobě bezvýznamný.
Dokud neuklidíš harampádí své minulosti, abys mohl prožívat požehnání „tady a teď“, nebudeš vědět, co v životě máš, natož co potřebuješ. Vše spočívá v poslušnosti těmto dvěma místům Písma:
1) „… odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“ (Matouš 6:12).
2) „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového…“ (Izajáš 43:18-19).
Ještě dnes se vypořádej se svým starým harampádím!