„Uvádíme do poddanství každou mysl…“ 2. Korintským 10:5

Kdyby ke tvým dveřím přišel zloděj, pozval bys ho dál? Ne, zavolal bys policii a nechal ho zatknout! A totéž musíš udělat, když tě napadají špatné myšlenky. Zajmi je dříve, než ony zajmou tebe. A musíš to udělat hned, jakmile se ti do mysli pokusí vstoupit první z nich. Když se myšlenkou zabýváš, posiluješ ji a ona tě nakonec přemůže.
Bible říká: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ (Jakub 4:7). Satanovi nemůžeš odolat vlastní silou, tak to nezkoušej! Ale jakmile začneš vzývat Boha a podřídíš mu svou vůli, stáváš se pro satana více než rovnocenným soupeřem. Ty rozhoduješ o tom, kdo bude ovládat tvou mysl. „Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj“ (Římanům 8:6, ČSP). Když se ti v hlavě stále dokola vrací nějaká myšlenka, zeptej se sám sebe: Jakým směrem mě tato myšlenka vede? Směřuje k duchovní smrti, nebo k „životu a pokoji“?
Zamysli se nad tím, proč si nesjednáváš pojištění až poté, co ti bouře srovnala dům se zemí. Pokud jsi moudrý, uděláš to dříve, než ta bouře přijde. Takže místo rezignace a řečí typu „já už nikdy jiný nebudu“ se ohlédni a polož si otázku: „Co jsem udělal špatně, že jsem neuspěl? Byl jsem ve špatné společnosti, na špatném místě nebo jsem měl špatné uvažování? Věnuji se pravidelně četbě Božího slova a modlitbě? Buduji si život kolem lidí, kteří mne posilují?“ Sledování a kontrola vlastní mysli se z dlouhodobého hlediska velmi vyplácí!