„Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Galatským 6:2

Bůh stvořil naše fyzické tělo s vnitřními systémy, které se navzájem podporují. A totéž platí i o našich vztazích. Každý potřebuje podpůrný systém. Když nás druzí zklamou, někdy říkáme: „Od této chvíle už budu jen já a Bůh!“ To je veliká chyba! Vlk sežere právě tu ovci, která se vzdálí od stáda. Satan tě chce izolovat od ostatních, aby tě mohl zničit. „Osamocený člověk může být napaden a poražen, ale dva si mohou vzájemně krýt záda a zvítězit. A tři jsou ještě lepší, neboť trojitá šňůra se nepřetrhne snadno“ (Kazatel 4:12, přel. z angl.).
Studie ukazují, že lidé, kteří mají pečující podporu, žijí déle, rychleji se zotavují z nemoci a jejich život je smysluplnější. Podpora nám dává vědomí sounáležitosti a přijetí, což jsou základní lidské potřeby. Poskytne prostor, v němž si můžeš dovolit být zranitelný, kde se můžeš cítit bezpečně, když řekneš „já nevím“, nebo „můžeš mi pomoci“, anebo „potřebuji obejmout“. To je podpora v Božím smyslu. A pokud ji nemůžeš najít ve vlastní rodině, obrať se na rodinu Boží.
A ještě něco. Nezapomínej projevit vděčnost těm, kteří tě podporují! Vyjádření vděčnosti, například slovy „jsem ti vděčný za tvou pomoc“, přinese velký užitek. Podpora není jednosměrná záležitost: „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ (Galatským 6:2). Nenech se pohltit vlastními problémy natolik, abys zapomněl, že problémy mají i ostatní. Udělej si čas, aby ses jich na jejich problémy zeptal. Díky vzájemné podpoře můžeme růst a naplňovat svůj životní potenciál, který nám Bůh dal.