Je to vnitřní záležitost (3)

„… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“        Jan 14:16

V novozákonním poselství Ježíš řekl svým učedníkům: „… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“ (Jan 14:16). Řeckým slovem pro „Přímluvce“ je „Paraklétos“, což znamená „Ten, kdo jde po boku“, aby tě posílil, povzbudil a poradil ti.
Není to skvělé! Když se cítíš zoufalý, zmatený a bezmocný, máš přístup k moudrému, soucitnému a kompetentnímu pomocníkovi, který přijde, aby tě podpořil a poskytl ti to, co potřebuješ. Takže místo aby ses snažil jít sám, nauč se o něj opírat, čerpat z jeho moci a důvěřovat mu, že v tobě bude konat své mocné dílo. Pavel nám také říká, že Duch svatý nám ukáže, kam máme jít a co dělat. Boj Ducha proti tělu je neúprosný a naše tělesná přirozenost nikdy nemůže být zkrocena lidským myšlením. To přináší jen porážku a zklamání. Jaká je tedy odpověď? „Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost“ (Galatským 5:16). A je tu ještě jedna úžasná výhoda, již ti přináší Duch svatý, který v tobě přebývá: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“ (Římanům 8:14).
Modlit se a řídit se svým nejlepším odhadem není Boží cesta. Náš životní styl by se měl řídit vedením Ducha svatého, ne našimi odhady. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Pamatuj, že „je to vnitřní záležitost“.

Je to vnitřní záležitost (2)

„Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.“ Jan 16:7

Přestože učedníky bolelo srdce z Ježíšova odchodu, on je ujistil, že je to pro ně výhodné, protože jim to přinese nový věk moci a autority (viz Jan 14:12). Být „pod novým vedením“ neznamenalo konec, ale pokračování Kristovy služby, protože Duch

Je to vnitřní záležitost (1)

„… on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“ Jan 14:16

Pamatuješ si vůbec ještě na večeře bez mobilů, hlasových schránek, textových zpráv a přetížení mozku? Přátelé a rodina si užívali vzájemnou společnost, nerušeni technologiemi. Jsme generace, která ztrácí umění komunikace a intimity a to má vliv i na

Zakopej to

„… si navykají … klevetit, plést se do cizích věcí…“ 1. Timoteovi 5:13

Bible říká, že pomluvy nejsou nic menšího než „vměšování se do cizích věcí“. Jon Zens řekl: „Viděl jsem, jak přátelé a rodiny trpí nevýslovnou bolestí kvůli pomluvám, které na tebe někdo vybalí bez tvého souhlasu a souhlasu dotyčné osoby. Může

Dej do toho všechno

„… vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: … Šimona zvaného Zélóta…“    Lukáš 6:13-15

Když se v roce 1968 na univerzitním fotbalovém šampionátu střetly týmy Ohio State Buckeyes ze Státní univerzity v Ohiu a Michigan Wolverines z Michiganské univerzity, Ohio své úhlavní rivaly jasně porazilo 50:14. Na tento zápas se bude dlouho