Je to vnitřní záležitost (4)

„… Duch přichází na pomoc naší slabosti.“ Římanům 8:26

Základními pilíři každodenního života věřícího by měly být modlitba a Písmo. Modlit se je sice jednoduché, ale ne vždy snadné. Mnohdy nám chybí motivace, snadno se necháme rozptýlit, a někdy si nejsme jisti, za co bychom se měli modlit. Bůh si uvědomuje naši

Je to vnitřní záležitost (3)

„… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“        Jan 14:16

V novozákonním poselství Ježíš řekl svým učedníkům: „… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“ (Jan 14:16). Řeckým slovem pro „Přímluvce“ je „Paraklétos“, což

Je to vnitřní záležitost (2)

„Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.“ Jan 16:7

Přestože učedníky bolelo srdce z Ježíšova odchodu, on je ujistil, že je to pro ně výhodné, protože jim to přinese nový věk moci a autority (viz Jan 14:12). Být „pod novým vedením“ neznamenalo konec, ale pokračování Kristovy služby, protože Duch

Je to vnitřní záležitost (1)

„… on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“ Jan 14:16

Pamatuješ si vůbec ještě na večeře bez mobilů, hlasových schránek, textových zpráv a přetížení mozku? Přátelé a rodina si užívali vzájemnou společnost, nerušeni technologiemi. Jsme generace, která ztrácí umění komunikace a intimity a to má vliv i na

Zakopej to

„… si navykají … klevetit, plést se do cizích věcí…“ 1. Timoteovi 5:13

Bible říká, že pomluvy nejsou nic menšího než „vměšování se do cizích věcí“. Jon Zens řekl: „Viděl jsem, jak přátelé a rodiny trpí nevýslovnou bolestí kvůli pomluvám, které na tebe někdo vybalí bez tvého souhlasu a souhlasu dotyčné osoby. Může