„Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.“    Izajáš 65:22

V roce 1968 objevili vědci v jednom indickém hrobě šest set let starý náhrdelník z navlečených semen. Jedno z těchto semínek zasadili, a hádej, co se stalo. Vyklíčilo a rostlo. To semeno šest set let spalo, přesto si stále uchovalo potenciál k životu.
Možná jsi už léta křesťanem a většinu času jsi duchovně spal. Teď bys ale chtěl být produktivní. Toužíš být plodný. Dobrou zprávou je, že ještě není pozdě! Můžeš začít teď hned. „Spravedlivý roste jako palma, … v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má…“ (Žalm 92:13-16).
Věděl jsi, že palma přináší největší úrodu ovoce až v posledních letech svého života? U tebe to může být také tak. „Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí“ (Izajáš 65:22, B21). Tato slova se vztahují i na ty s vbočenými palci či bifokálními brýlemi, prostě na každého. Bez ohledu na šedivost, tvé poslední životní období může být nejlepším obdobím tvého života. Možná ti bude trvat déle, než uděláš to, co děláš. Díky moudrosti Božího slova a letům, která jsi s Pánem prožil, ale stále můžeš na tomto světě zanechat Boží stopu.