„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Zde je dalších sedm námětů k zamyšlení:
1) Studie Michiganské univerzity zjistila, že modlitba a zapojení se do dění v církvi snižují emoční zátěž způsobenou finančním stresem.
2) Respektovaný gerontolog uvedl, že po operaci srdce může soukromá modlitba u pacienta zlepšit celkový stav pohody a snížit pocit úzkosti.
3) Národní průzkum zdraví dětí v USA potvrzuje, že děti, které jsou zapojeny v církvi, mají lepší vzdělávací předpoklady a dosahují lepších výsledků v matematice a čtení. A u dětí, které chodily do církve třeba jen jednou za měsíc, je menší pravděpodobnost, že budou ve škole opakovat ročník.
4) Časopis „Psychiatrické služby“ cituje několik studií, které ukazují, že víra hraje důležitou roli při zotavování ze závislosti na alkoholu a/nebo drogách a výrazně snižuje míru recidivy.
5) Když vědci na Yale School of Medicine studovali dva tisíce lidí starších pětašedesáti let, zjistili, že u těch, kteří navštěvovali církev, byla menší pravděpodobnost, že v příštích letech přijdou o své mentální schopnosti.
6) Hněv zesiluje stresovou reakci a zvyšuje krevní tlak. Studie Státní univerzity v Ohiu potvrzují, že modlitba za osobu, na niž se zlobíš, tě může uklidnit a podpořit pozitivní emoce jako například soucit, a to má celkově pozitivní vliv na tvé zdraví.
7) A časopis „Sociological Quarterly“ uvádí, že dospívající, kteří nacházejí smysl a důležitost ve své víře, mají lepší vztahy s rodiči, což vede k větší spokojenosti celé rodiny.