Sela: Zastav se a v klidu se nad tím zamysli

„… až navěky je Bůh činí pevným. -Sela-“ Žalm 48:9

V knize žalmů čteme mnohokrát na konci oddílu slovo Sela. Co to znamená? „Zastav se a v klidu se nad tím zamysli“. Na biblické zjevení nemůžeš spěchat. Nemůžeš jen tak zběžně přeletět po povrchu a objevit poklad, který se skrývá uvnitř. Proto David

Cvič se v radosti (2)

„… ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.“ Jan 17:13

Zde jsou další dva způsoby, jak zvýšit úroveň své radosti:1) Začni sloužit ostatním. Dokud budeš žít s pocitem, že ti druzí mají sloužit, bude tvá nádrž radosti prázdná. Ježíš řekl, že teprve když rozdáš svůj život druhým,

Cvič se v radosti (1)

„… proto v srdci jásám…“ Žalm 28:7

Radost je jako sval, čím více ji cvičíš, tím je silnější. Zde jsou dvě cvičení, která ti pomohou rozvinout vnitřní radost:1) Snaž se projevovat více vděčnosti. „Za všech okolností děkujte…“ (1. Tesalonickým 5:18). Všimni si, že tu není napsáno, že máme děkovat za všechny okolnosti, ale

Jak být požehnaný v práci (4)

„Neprávem nabyté poklady neprospějí…“ Přísloví 10:2

Jestli chceš být v práci požehnaný, musíš být poctivý. Není moudré krást, i když tě u toho nechytnou. „Neprávem nabyté poklady neprospějí…“ (Přísloví 10:2). Možná kradeš a prochází ti to, nebude ti to ale ku prospěchu. „Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne“

Jak být požehnaný v práci (3)

„… v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

Ohleduplnost je další důležitý klíč k požehnání v práci. To platí, ať jsi ředitel společnosti nebo noční vrátný. Jmenovka na dveřích tvé kanceláře možná říká, že si zasloužíš respekt, ve skutečnosti si ho však musíš každý den zasloužit svou pracovní morálkou a přístupem. V