„Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem.“        1. Mojžíšova 19:27

Abraham byl znám jako Boží přítel (viz Jakub 2:23). Jaká čest! Tajemství jeho velikosti je však snadné přehlédnout: „Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem“ (1. Mojžíšova 19:27). Začínal svůj den s Bohem. Děláš to také?
Způsob, jakým ráno vstaneš, ovlivní celý tvůj den. Zkus to tedy takto: Zítra ráno si nejprve dej pár minut o samotě s Bohem a prober s ním své plány na nový den. Jak je budeš procházet, možná budeš mít nějaké obavy. Tak mu je prostě odevzdej. Možná si uvědomíš, že určitý problém tě zvlášť tíží. Popros ho o moudrost. Bible říká, že ti ji ochotně dá (viz Jakub 1:5). Pokud nedostaneš okamžitou odpověď, uvědom si, že je to proto, že Bůh chce, abys mu důvěřoval. Má něco v plánu, něco, co tě ještě ani nenapadlo.
Tolik lidí začíná den v úzkosti, ve spěchu, strachu a stresu! To ty ale nemusíš. Tak jako tak musíš den začít, tak proč ho nezačít s Bohem? Tak jako tak tě napadne první myšlenka, tak proč ji nevěnovat Bohu, před nímž každá úzkost mizí? Když máš špatný den, zastav se a zeptej se sám sebe: „Začal jsem dnešní den s Bohem, nebo jsem na něj zapomněl?“ Zde jsou dva verše k zamyšlení: „Ráno, Hospodine, … ráno ti s nadějí své prosby předložím“ (Žalm 5:4, B21). „… nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat“ (Žalm 90:14).