„Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ 1. Samuelova 16:10

David měl sedm bratrů. Když přišel čas vybrat krále, který nahradí Saula, Samuel si myslel, že kterýkoli z nich by byl lepším kandidátem než David. Bůh však všech sedm odmítl. Proč? Protože:
1) Vypadali dobře, ale neměli duchovní srdce. Bůh Samuelovi vysvětlil: „Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce“ (1. Samuelova 16:7, B21). Davidovo nitro bylo formováno roky strávenými s Bohem, jeho srdce volalo: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!“ (Žalm 42:2).
2) Neměli žádné osobní zkušenosti s Bohem, o něž by se mohli opřít. Lev i medvěd byli velcí a Goliáš byl ještě větší. David se ale nedal zastrašit: „Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce“ (1. Samuelova 17:37). Neexistují bezvýznamné bitvy. Ty malé tě připraví na ty velké, které utvářejí tvůj osud. Postav se tedy na své zkušenosti s Bohem. O tom, jak budeš reagovat v krizových situacích, rozhodují zkušenosti, které jsi s Bohem prožil.
3) Byli snadno ovlivnitelní ostatními. Davidovi bratři dovolili, aby strach lidí kolem nich podkopal jejich víru. Strach je infekční, takže pokud mu nasloucháš dostatečně dlouho, nakazíš se. Ne, neznamená to, že by ses měl izolovat od světa, měl by ses ale izolovat od jeho negativních vlivů. Naslouchání Goliášovi Davidovy bratry zastrašilo, Davida ale ne. Komu tedy dnes nasloucháš? Zjisti, jaký má Bůh názor, a postav na něm svůj život. Dovol jeho Slovu, aby vyřešilo každý tvůj problém.