Požehnání z pokání (2)

„Stvoř mi, Bože, čisté srdce…“ Žalm 51:12

Jeden křesťanský autor napsal: „Lidé se někdy bojí, že když se nezmění dostatečně rychle, Bůh s nimi ztratí trpělivost. Obvykle to neřeknou těmito slovy, ale v podstatě se ptají: ‚Kolik může být v mém životě hříchu, než si budu muset začít dělat starosti?‘ Existuje nějaká míra

Požehnání z pokání (1)

„… neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“ Římanům 2:4

Když se ocitneš na špatné cestě, pokání ti umožní otočit se a vydat se zpět správným směrem. Jaké požehnání! Pokání nezvyšuje Boží touhu být s tebou, zvyšuje ale tvou schopnost být s ním. Někdy si myslíme, že musíme činit pokání,

Jak zjistit, kdo patří do tvého života

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Ať žiješ kdekoli a živíš se čímkoli, ať „sekáš maso, chleba pečeš, se svícny se na trh vlečeš“, budeš se setkávat s těmito třemi typy lidí:1) Kritici. Přiznejme si, že většině lidí vyhovuje stávající stav věcí. Nejenže se bojí změn,

Pěstuj v sobě chuť na Boží slovo

„Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má ústa.“ Žalm 119:103

To, že si dnes pochutnáváme na zelenině, kterou jsme v dětství nenáviděli, svědčí o tom, že si v dospělosti dokážeme vypěstovat chuť na zdravé a životodárné potraviny. A protože Bible je potravou pro duši, můžeš si

„Cokoli“

„… cokoli má dobrou pověst, … o tom přemýšlejte.“ Filipským 4:8, B21

Apoštol Pavel nás poučuje, jak máme živit svou mysl: „… cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte“ (Filipským 4:8, B21).John Ortberg napsal: „Pozoruhodné na tomto pokynu je